รางลิ้นชักแผงข้าง 86มม.

ชุดรางลิ้นชักแผงข้าง 

686010014 : รางแผงข้าง14″ สีขาว

686010016 : รางแผงข้าง16″ สีขาว

686010018 : รางแผงข้าง18″ สีขาว

686010020 : รางแผงข้าง20″ สีขาว

  • ปิดอัตโนมัติ
  • รับน้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
  • ติดตั้ง ประกอบง่าย 
  • ปรับระดับหน้าบาน ขึ้นลง ซ้ายขวาได้