ชุดรางลิ้นชักแผงข้าง no.686-DWH

ชุดรางลิ้นชักแผงข้าง 

686-DWH-14 : รางแผงข้าง14″ สีขาว

686-DWH-16 : รางแผงข้าง16″ สีขาว

686-DWH-18 : รางแผงข้าง18″ สีขาว

686-DWH-20 : รางแผงข้าง20″ สีขาว

  • ปิดอัตโนมัติ
  • รับน้ำหนักไม่เกิน 25 กก.
  • ติดตั้ง ประกอบง่าย 
  • ปรับระดับหน้าบาน ขึ้นลง ซ้ายขวาได้