พลาสติกสวมท่ออ่างล้าง no.683-M0103M

683-M0103M : พลาสติกสวมก๊อกน้ำสีเทา