ชุดลิ้นชัก ระบบ Soft Close no.683-B01A

683-B01A-12 : ยาว 12″
683-B01A-14 : ยาว 14″
683-B01A-16 : ยาว 16″
683-B01A-18 : ยาว 18″
683-B01A-20 : ยาว 20″
683-B01A-22 : ยาว 22″

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 40 กก.
  • ติดตั้ง ประกอบง่าย 
  • ปรับระดับหน้าบาน ขึ้นลง ซ้ายขวาได้ 
  • Soft Close ปิดลื่นไร้เสียงกระแทก