รางลิ้นชักแบบซ่อน Dragon Box

รางลิ้นชักแบบซ่อน Dragon Box
No.68-145

  • รับน้ำหนักไม่เกิน 50 กก.
  • ปรับระยะ : ขึ้น, ลง และ ซ้าย. ขวา
  • ระบบ Soft Close
  • ติดตั้งง่าย ทนทาน แข็งแรง
  • ขนาดความยาว : 20 นิ้ว
  • ระดับความสูง : 96.5, 160 และ 224 มม.