รางลูกปืนรับข้าง 3 ตอน 45มม.

645-D-10 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว10″
645-D-12 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว12″
645-D-14 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว14″
645-D-16 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว16″
645-D-18 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว18″
645-D-20 : รางลูกปืน 3ตอน 45mm. ยาว20″

รับน้ำหนักโดยประมาณ 45กก.