ปุ่มรับชั้น กระจกเปลือย คู่

No.2S19
ปุ่มรับชั้น กระจกเปลือย คู่

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด 11×19 มม.

สอบถามสั่งซื้อ