ปุ่มรับชั้น เดือยทองเหลือง ตัวผู้, ตัวเมีย

ปุ่มรับชั้น No.2S13
เดือยทองเหลือง M5

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด 8×18(8×10) มม.

2S13-F, 2S13-M

สอบถามสั่งซื้อ