ปุ่มรับชั้น ตัวผู้, ตัวเมีย M4 สีนิเกิ้ล

No.2S11-NI
ปุ่มรับชั้น

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด M6 (8×11, 8×17)
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ