ปุ่มรับชั้น ตัวผู้, ตัวเมีย พร้อมโอริง สีโครเมียม

ปุ่มรับชั้น พร้อมโอริง
No.2S08

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด M6x12มม.
– สีโครเมียม

สอบถามสั่งซื้อ