ปุ่มรับชั้น สีนิเกิ้ล M6

No.2S05-NI, 2S06-NI
ปุ่มรับชั้น

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด M6x(6, 12)
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ