ปุ่มรับชั้น มีโอริง สีนิเกิ้ล M5

No.2S03-NI, 2S04-NI
ปุ่มรับชั้น มีโอริง

– ตัวผู้, ตัวเมีย
– ขนาด M5x8
– สีนิเกิ้ล

สอบถามสั่งซื้อ