กันชนงวงช้าง ใช้กับบานพับ

กันชนก้ามปู
No.2B03-DTC

กันชนงวงช้าง
– ใช้ร่วมกับบานพับ

สอบถามสั่งซื้อ