กันชนก้านปู สามเหลี่ยม

กันชนก้ามปู
No.2B01

กันชนก้านปู สามเหลี่ยม
– พลาสติก
– สีขาว, สีโอ๊คดำ

No. 2B01-B, 2B01-Y

สอบถามสั่งซื้อ