แกนเกือกม้า เกลียวไม้

  • AS24-RD-SM   ขนาดความยาว 24มม.
  • AS34-RD-SW   ขนาดความยาว 34มม.
SKU: AS24-RD-SM Category: