แกนเกือกม้าเกลียวไม้ (1/4) : Conecting Bolt

  • AS24-ZN   —   L = 24 mm.
  • AS34-ZN   —   L = 34 mm.