แกนเกือกม้าคอยาวเกลียวไม้ (1/4) : Conecting Bolt

  • AS24-SW   —   L = 24 mm.
  • AS34-SW   —   L = 34 mm.