แกนเกือกม้าเกลียวมิล M6 : Conecting Bolt

  • AS24-MZN   —   L = 24 mm.
  • AS34-MZN   —   L = 34 mm.