แกนเกือกม้าตัวตัน เกลียวมิล M6 : Conecting Bolt

  • AS24-CBM   —   L = 24 mm.
  • AS34-CBM  —   L = 34 mm.