แกนเกือกม้าตัวตัน เกลียวไม้ (1/4) : Conecting Bolt

  • AS24-CBW   —   L = 24 mm.
  • AS34-CBW   —   L = 34 mm.