เกือกม้า : Pro-Fixconnector

  • AS12-ZN — L = 10.0 mm. (ไม้หนา 12 มม.)
  • AS16-ZN — L = 12.5 mm. (ไม้หนา 16 มม.)
  • AS19-ZN — L = 14.5 mm. (ไม้หนา 19 มม.)