เกือกม้า(ซิ้งค์)

A12-F-ZN  —- D = 12   H = 9.5
A16-F-ZN  —- D = 15   H = 12
A16-H-ZN  —- D = 15   H = 12
A19-H-ZN  —- D = 15   H = 13