อุปกรณ์บานเลื่อน (แบบ1)รับน้ำหนักโดยประมาณ 100 กิโลกรัม ใช้ลูกล้อไนลอนและลูกปืนอย่างดี