หูรับราวครัวสแตนเลสเงา 1 ข้าง

ขนาด 20 x 50 x 20 mm.

SKU: 542.016.200 Category: