สแตนเลส ช่องแบ่งขวด 4 ช่องแบบกลม

4 ช่องแบบกลม 270x471x120 มม.