ราวกลมแสตเลส 5/8″(16mm.)

540.016.060 ราวกลมสแตนเลส 5/8″(16mm.) ยาว 60 ซม.

540.016.090 ราวกลมสแตนเลส 5/8″(16mm.) ยาว 90 ซม.

540.016.120 ราวกลมสแตนเลส 5/8″(16mm.) ยาว 120 ซม.

540.016.600 ราวกลมสแตนเลส 5/8″(16mm.) ยาว 600 ซม.

 

SKU: 540.016.060 Category: