รางลูกปืน Auto 3 ตอน ระบบ Soft Close no .645-571-H

ขนาดความยาว
645-571-H12 : รางลูกปืนกดเด้ง 300mm.ยาว 12″
645-571-H14 : รางลูกปืนกดเด้ง 350mm.ยาว 14″
645-571-H16 : รางลูกปืนกดเด้ง 400mm.ยาว 16″
645-571-H18 : รางลูกปืนกดเด้ง 450mm.ยาว 18″
645-571-H20 : รางลูกปืนกดเด้ง 500mm.ยาว 20″

  • รับน้ำหนักม่เกิน 45 กก.
  • ระบบ Soft Close
หมวดหมู่: