มือจับอลูมิเนี่ยมตัวยูทรงป้าน ยาว 4 ม.

มือจับอลูมิเนี่ยมตัวยูทรงป้าน ยาว 4 ม.
Aluminium Handle Bluff U Shape ,  Length 4 m.