มือจับอลูมิเนียมแบบ 1 ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมแบบ 1 ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Shape 1  ,  Length 3 m.