มือจับอลูมิเนียมแบบ 2 ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมแบบ 2 ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Shape 2  ,  Length 3 m.