มือจับอลูมิเนียมแบบ 3 ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมแบบ 3 ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Shape 3  ,  Length 3 m.