มือจับอลูมิเนียมแบบ 4 ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมแบบ 4 ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Shape 4 , Length 3 m.