มือจับอลูมิเนียมตัวแอล ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมตัวแอล ยาว 3 ม.
Aluminium Handle L Shape, Length 3 m.