มือจับอลูมิเนียมตัวแอลใหญ่ ยาว 3 ม.

มือจับอลูมิเนียมตัวแอลใหญ่ ยาว 3 ม.
Aluminium Handle Large L Shape ,Length 3 m.