มือจับอลูมิเนียมชุดครัว ยาว 3.10 ม.

มือจับอลูมิเนียมชุดครัว ยาว 3.10 ม.
Kitchen Aluminium Handle , Lengyh 3.10 m.