มือจับอลูมิเนียมชุดครัวแบบ 2 ยาว 3.10 ม.

มือจับอลูมิเนียมชุดครัว 2 ยาว 3.10 ม.
Kitchen Aluminium Handle 2 , Lengyh 3.10 m.