ที่แขวนแก้วไวน์เดี่ยว สแตนเลส

ขนาด 140x L x 100 มม.
L = 600 , 700 , 800 , 900 มม.

รหัสสินค้า: 533.016.900 หมวดหมู่: