ที่คว่ำจานสแตเลสแบบฐานตั้ง

524.016.500 ขนาด 50 ซม. 250x500x250 มม.

524.016.600 ขนาด 60 ซม. 250x600x250 มม.

524.016.800 ขนาด 80 ซม. 250x800x250 มม.

524.016.900 ขนาด 90 ซม. 250x900x250 มม.