ตะแกรง 4 ด้าน สแตนเลส

ขนาด 40 ซม. 335x480x150 มม.

ขนาด 50 ซม. 435x480x150 มม.

SKU: 526.016.500 Category: