ตะแกรง 3 ด้าน สแตนเลส

ขนาด 50 ซม. 435x480x120 มม.

SKU: 525.016.500 Category: