ตะแกรง 2 ด้าน สแตนเลส ชุบโครเมี่ยม

528.001.400 ขนาด 40 ซม. 350×128 มม.

528.001.400 ขนาด 45 ซม. 400×128 มม.

528.001.400 ขนาด 50 ซม. 450×128 มม.

528.001.400 ขนาด 60 ซม. 550×128 มม.

SKU: 528.001.400 Category: