ตะแกรง ชั้นวางของ

  • 568.001.060   ขนาด 60 ซม. 560-568 x 260 x 40 มม.
  • 568.001.080   ขนาด 80 ซม. 760-768 x 260 x 40 มม.
  • 568.001.090   ขนาด 90 ซม. 860-868 x 260 x 40 มม.
  • 568.001.120   ขนาด 120 ซม.1160-1168 x 260 x 40 มม.
SKU: 568.001.060 Category: