ตะแกรงตู้ 01 ลิ้นชักสำหรับตู้สูง

  • 580.001.300   บาน 30 ซม.   250 x 490 x 1 , 764 – 2,000 มม.
  • 580.001.400   บาน 40 ซม.   345 x 490 x 1 , 764 – 2,000 มม.
  • 580.001.450   บาน 45 ซม.   395 x 490 x 1 , 764 – 2,000 มม.
  • 580.001.500   บาน 50 ซม.   445 x 490 x 1 , 764 – 2,000 มม.
  • เหมาะสำหรับตู้สูง 1800 – 2000 มม. ความลึกต่ำสุด 500 มม.
  • 1 ชุดประกอบด้วย
  • โครงตู้สูง 1 ชุด
  • ตะแกรงใส่ของ 5 ชิ้น
  • รางเลื่อนลิ้นชักลูกปืน 1 ชิ้น
SKU: 580.001.300 Category: