ตะแกรงตู้ 03 สูงชุบโครเมี่ยม

  • ตะแกรงสูงชุบโครเมี่ยม
  • 412 x 480 x 1,840 – 1,970 มม.
  • เหมาะสำหรับตู้สูง 184 – 197 ซม.
  • ความลึกต่ำสุดที่ 50 ซม.
  • ความกว้าง 45 ซม.

 

  • 1 ชุดประกอบด้วย
    • โครงตู้สูง 1 ชุด
    • ตะแกรงใส่ของ 7 ชิ้น
SKU: 582.001.1840 Category: