ตะแกรงตู้ 02 สูงชุบโครเมี่ยม

 • ตะแกรงสูงชุบโครเมี่ยม
 • 710 x 490 x 1,764 – 2,000 มม.
 • เหมาะสำหรับตู้สูง 180 – 200 ซม.
 • ความลึกต่ำสุดที่ 50 ซม.
 • ความกว้าง 80 ซม.

 

 • 1 ชุดประกอบด้วย
  • โครงตู้สูง 1 ชุด
  • ตะแกรงใส่ของ 10 ชิ้น
  • รางเลื่อนลิ้นช้กลูกปืน
SKU: 581.001.1800 Category: