ตะแกรงครึ่งวงกรม 45 ํ

  • 570.016.670   วงกรมเล็ก 60 x 670 มม.
  • 570.016.770   วงกรมใหญ่ 60 x 770 มม.
SKU: 570.016.670 Category: