ตะแกรงครึ่งวงกรม 270 ํ

  • ตะแกรงครึ่งวงกรม 270 ํ
  • ชุบโครเมี่ยม
  • บาน 80 ซม.
  • ขนาด 700 x 620 – 780 มม.
SKU: 572.001.800 Category: