ตะแกรงครึ่งวงกรม 180 ํ

  • ตะแกรงครึ่งวงกรม 180 ํ
  • บาน 80 ซม.
  • ขนาด 475 x 675 x 407 ซม.
SKU: 571.001.800 Category: