ตะกร้าหน้าแคบ 45 ซม.

เหล็กชุบ+ไม้
ขนาด 483 x 414 x 496 mm.

SKU: 562.001.483 Category: