ตะกร้าสแตนเลส

  • 516.016.400     สำหรับหน้าบาน 40 ซม.    ขนาด 340 x 460 x 120 มม.
  • 516.016.450     สำหรับหน้าบาน 45 ซม.    ขนาด 400 x 460 x 120 มม.
  • 516.016.500     สำหรับหน้าบาน 48 ซม.    ขนาด 440 x 460 x 120 มม.
SKU: 516.016.400 Category: